Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
Læsevejledning
Forord fra borgmesteren
Planen som PDF
Hvad gælder for mig
Ros og Ris
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Forside Sitemap Forside


       Læsevejledning

       Forord fra borgmesteren

       Planen som PDF

       Hvad gælder for mig

       Ros og Ris

 

 Hovedstruktur

       Hovedstruktur

 

 Retningslinjer

       1. Byudvikling og sommerhusområder

             1.1 Udlæg af arealer i byzone og sommerhusområder

       2. Områder til forskellige byformål

             2.1 Boliger

             2.2 Erhverv og offentlige formål

       3. Detailhandel

             3.1 Detailhandel

       4. Trafik

             4.1 De regionale forbindelser

             4.2 Den kollektive transport i øvrigt

             4.3 Kommunale veje og stier m.v.

             4.4 Havne

             4.5 Lystbådehavne

             4.6 Flyvepladser

       5. Tekniske anlæg

             5.1 Vindmøller

             5.2 Kraftværker varme/el

             5.3 Regionale ledningsanlæg

             5.4 Affald

       6. VVM-anlæg

             6.1 VVM-anlæg

       7. Miljø og Landbrug

             7.1 Støjfølsomme anlæg

             7.2 Genanvendelse af restprodukter

             7.3 Forurenet jord

             7.4 Vandløb

             7.5 Lavbundsarealer

             7.6 Søer

             7.7 Kystvande

             7.8 Landbrug

             7.9 Særlige værdifulde landbrugsområder

       8. Arealer til fritidsformål

             8.1 Besøgsområder

             8.2 Kolonihaver

             8.3 Vandrerhjem

             8.4 Naturskoler

             8.5 Hoteller

             8.6 Campingpladser

             8.7 Golfbaner

             8.8 Regionale stier

             8.9 Parker

             8.10 Støjende fritidsanlæg

             8.11 Forlystelsesanlæg

             8.12 Landboturisme

       9. Landområder

             9.1 Jordbrugsområder

             9.2 Landskabsområder

             9.3 Beskyttelsesområder

             9.4 Større uforstyrrede landskaber

             9.5 Kystnærhedszone A+B

       10. Kulturhistorie

             10.1 Kulturmiljøer

             10.2 Kirkeomgivelser

             10.3 Arkitektur og bydesign

       11. Byggeri og anlæg i landzone

             11.1 Byggeri og anlæg i landzone

       12. Natur

             12.1 Naturbeskyttelse

             12.2 Skovrejsning

             12.3 Spredningskorridorer

             12.4 Internationale naturbeskyttelsesområder

             12.5 Geologiske bevaringsværdier

       13. Øvrige interesser

             13.1 Varmeforsyning

             13.2 Spildevandsplan

             13.3 Vandforsyning

             13.4 Vandindvinding

             13.5 Grundvandsbeskyttelse

             13.6 Råstofområder

 

 Rammebestemmelser

       Generelle rammer for Slagelse Kommune

             Generelle rammer for Slagelse by

             Generelle rammer for Korsør by

             Generelle rammer for Skælskør by

             Generelle rammer for landområdet

             Parkeringsvedtægter Slagelse

             Parkeringsbestemmelser Skælskør

       Agersø By

       Bisserup

       Boeslunde

       Dalmose

       Flakkebjerg

       Havrebjerg

       Kirke Stillinge

       Korsør

       Omø By

       Omø Kirkehavn

       Rude

       Skælskør

       Slagelse

       Slots bjergby

       Sørbymagle

       Svenstrup-Frølunde

       Vemmelev

       Landsbyer

             Bildsø

             Bøgelunde

             Bøstrup

             Eggeslevmagle

             Flakkebjerg stationsby

             Forlev

             Frølunde

             Fårdrup

             Gerlev

             Gimlinge

             Gryderup

             Gudum

             Halkevad

             Hallelev

             Harrested

             Hejninge

             Hemmeshøj

             Hulby

             Hyllerup

             Hyllested

             Høve

             Kelstrup

             Kirkerup

             Kirkeskovskolen

             Lille Frederikslund

             Lille Valby

             Lundby

             Lundforlund

             Magleby

             Neble

             Nordrup

             Næsby ved Skoven

             Næsby ved Stranden

             Ollerup

             Oreby

             Ormeslev

             Ottestrup

             Rosted

             Seerdrup

             Skalsbjerg

             Skovsø Lillevang

             Skørpinge

             Slagstrup

             Sludstrup

             Sorterup

             Stigsnæs

             Stude

             Sønder Bjerge

             Sønderup

             Tjæreby (kor)

             Tjæreby (skæl)

             Tyvelse

             Tyvelse Huse

             Tårnborg

             Vedbynørre

             Vedbysønder

             Vedskølle

             Vemmeløse

             Venslev

             Vollerup

             Vårby Mark

             Ørslev

             Øster Stillinge

             Årslev

       Anden bebyggelse - Byggeri i landzone

       Rammer for enkeltområder

             Forslag

             Vedtaget


 

 Kommuneplantillæg