Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
Generelle rammer for Slagelse Kommune
- Generelle rammer for Slagelse by
- Generelle rammer for Korsør by
- Generelle rammer for Skælskør by
- Generelle rammer for landområdet
- Parkeringsvedtægter Slagelse
- Parkeringsbestemmelser Skælskør
Agersø By
Bisserup
Boeslunde
Dalmose
Flakkebjerg
Havrebjerg
Kirke Stillinge
Korsør
Omø By
Omø Kirkehavn
Rude
Skælskør
Slagelse
Slots bjergby
Sørbymagle
Svenstrup-Frølunde
Vemmelev
Landsbyer
Anden bebyggelse - Byggeri i landzone
Rammer for enkeltområder
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Rammebestemmelser Generelle rammer for Slagelse Kommune Generelle rammer for Slagelse byGenerelle rammer for Slagelse by

GENERELLE RAMMER BYMIDTEN
For samtlige områder indenfor Slaglese byområde gælder følgende rammer for lokalplanlægningen:


A. Kommuneplanens hovedstruktur skal følges med hensyn til arealanvendelse, serviceforsyning m.v.


B. Principperne i trafikplanlægningen skal følges, og der skal kunne gennemføres trafiksanering på det lokale vejnet i eksisterende byområder.


C. Det skal sikres, at støjfølsomme områder ikke udsættes for et konstant støjniveau, der overstiger regionplanens retningslinier herfor. Ved ny bebyggelse i støjramte områder skal der tages stilling til omfanget af støjbegrænsende foranstaltninger.


D. Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme eller naturgas i overensstemmelse med kommunens varmeplanlægning.


E. De med prikket signatur viste områder på rammekortet skal friholdes for bebyggelse og kan ikke indgå i beregningen af områdets bebyggelsesprocent, med mindre andet er angivet i bestemmelserne for området.


F. Der skal foretages en byøkologisk vurdering. Agenda 21 planlægning skal respekteres.


G. Hvor der ikke er anført andet i rammebestemmelserne for det enkelte område gælder erhvervsskemaets anvendelsesbestemmelser.

ERHVERVSSKEMA

Signatur

+  Kan etableres

(+) Kan kun etableres efter særlig godkendelse

- Kan ikke etableres

 

Miljø- belastende erhvervs- områder

Ikke miljø- belastende erhvervs- områder Offentlige områder / service- områder  Center- område Bolig- område
 ANVENDELSE D B 
A VIRKSOMHEDER          
A1 Miljøbelastende virksomhed (godkendelsespligtige) + - -
A2 Miljøbelastende virksomhed (anmeldelsespligtige)

 

(+) 

 

-

 -
A3 Ikke miljøbelastende virksomhed

 

(+) 

  +

(+) 

 

(+) 

 (+)

A4 En gros handel: handelsvirksomhed med lager, men uden detailsalg

(+) 

 + -

(+) 

-
A5 Privat service: privat institution, hotel, klinik, restaurant m.v.  -  

(+) 

 +   +  (+)
A6 offentlig service: offentlig institution, administration, fritidsanlæg - -  +  + (+)
B DETAILHANDEL          

B1 detailhandel alene

- -  +  + (+)
B2 Detailhandel sammen med A-virksomhed  +  +  +   +  (+)
B3 Detailhandel sammen med bolig - -

(+) 

  +  (+)

C KONTOR

         
C1 Kontor alene -

(+) 

 +  +  (+)
C2 Kontor sammen med A-virksomhed   +   +  +   +  (+)
C3 Kontor sammen med bolig -

(+) 

(+) 

 +  (+)
D BOLIG          

D1 Bolig alene

 - - -   +  +
D2 Bolig sammen med A-virksomhed  -

(+) 

(+) 

 + (+)

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune