Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
Generelle rammer for Slagelse Kommune
- Generelle rammer for Slagelse by
- Generelle rammer for Korsør by
- Generelle rammer for Skælskør by
- Generelle rammer for landområdet
- Parkeringsvedtægter Slagelse
- Parkeringsbestemmelser Skælskør
Agersø By
Bisserup
Boeslunde
Dalmose
Flakkebjerg
Havrebjerg
Kirke Stillinge
Korsør
Omø By
Omø Kirkehavn
Rude
Skælskør
Slagelse
Slots bjergby
Sørbymagle
Svenstrup-Frølunde
Vemmelev
Landsbyer
Anden bebyggelse - Byggeri i landzone
Rammer for enkeltområder
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Rammebestemmelser Generelle rammer for Slagelse Kommune Parkeringsbestemmelser SkælskørParkeringsbestemmelser Skælskør

Hvor der ikke er fastlagt et parkeringskrav i de enkelte lokalplanrammer, eller i lokalplaner eller byplanvedtægter,
fastlægges parkeringskravet ifølge Parkeringsnorm for Skælskør Kommune. Krav om anlæg af parkeringspladser udløses ved:


• Opførelse af ny bebyggelse.
• Tilbygning til ekst. bebyggelse.
• Større ændringer i anvendelsen af ekst. bebyggelse, som efter bygningsmyndighedens vurdering medfører et ændret parkeringsbehov.
• Udstykning af ejendomme med ekst. bebyggelse.

Kort visende parkeringsarealer i Skælskør midtby.

Ekst. parkering er markeret med rødt og mulig eller sæsonbegrænset parkering er markeret med skravering.

 


Indenfor det med rødt afgrænsede område på kortet vil det i Skælskør by være muligt at indfri parkeringskrav via betaling til en fælles parkeringsløsning.
Reglerne herfor er fastlagt i Vedtægt for Skælskør Kommunes Parkeringsfond af 7. september 2004. Byrådet kan desuden efter en konkret vurdering i
særlige tilfælde nedsætte parkeringskravene, dersom forholdene taler for det, eller lempe etableringskrav til fordel for en arealreservation til parkering.
Generelt skal gode opholdsarealer i boligområder og tættere bymæssig bebyggelse have en højere prioritet end etablering af parkeringspladser.
Foruden de alm. parkeringsmuligheder er der på dele af havnens bådoplagsplads og friarealer nord for det nye bibliotek mulighed for sæsonparkering.

 

 Parkeringskrav ifølge Parkeringsnorm for Skælskør Kommune

 Fritliggende enfamilehuse og sommerhuse   2 pr. bolig (på egen grund) incl. plads i carport/garage 
 Række-, dobbelt-, kæde- og klyngehuse o.lign.  1½ pr. bolig, hvoraf mindst 1 plads anlægges
 Etageboliger  1½ pr. bolig, hvoraf mindst 1 plads anlægges
 Ungdomboliger, kollegieværelser og enkeltværelser  1 pr. bolig
 Ældreboliger uden tilknyttet personale  1 pr. bolig
 Plejehjem og ældreboliger, evt. med dagcenter  1½ pr. bolig, hvoraf mindst 1 plads anlægges + 1 pr. 50 m² serviceareal
 Kontor og administration  1 pr. 25 m² etageareal
 Forsamlingslokaler, restauranter, caféer o.lign.  1 pr. 15 m² etageareal
 Teatre, biografer o.lign.  1 pr. 7 siddepladser
 Daginstitutioner for 60 børn  Mindst 10
 Folkeskoler  1 pr. 50 m² etageareal
 Voksenskoler  1 pr. 25 m² etageareal
 Idrætshaller  1 pr. 10 personer hallen må rumme i henhold til BR kap. 6, dog mindst 20
 Dagligvarebutikker og supermarkeder  1 pr. 25 m² etageareal
 Udvalgsvarebutikker  1 pr. 50 m² etageareal
 Fabriks-, værksteds- og lagerbygninger  1 pr. 50 m² etageareal
 Andre anvendelser og kategorier  Parkeringskravet fastsættes individuelt efter byrådets vurdering

 

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune