Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
- 10.1 Kulturmiljøer
- 10.2 Kirkeomgivelser
- 10.3 Arkitektur og bydesign
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 10. KulturhistorieKulturhistorie

Kulturhistoriske bevaringsværdier er beskrevet i 2 afsnit: kulturmiljøer og kirkeomgivelser.

I kulturmiljøer indgår udpegede kulturmiljøer, bygningsfredning og -bevaring, fredede arealer samt beskyttede fortidsminder og sten- og jorddiger.

I kirkeomgivelser indgår udpegede kirkeomgivelsesområder samt de særlige Exner-fredninger og begrænsningen for bygningshøjder omkring kirkerne i det åbne land.

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune