Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
- 13.1 Varmeforsyning
- 13.2 Spildevandsplan
- 13.3 Vandforsyning
- 13.4 Vandindvinding
- 13.5 Grundvandsbeskyttelse
- 13.6 Råstofområder
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 13. Øvrige interesserØvrige interesser

Afsnittet om de øvrige interesser omfatter de traditionelle sektorområder. I den kommende kommuneplanperiode arbejdes på at få sammenlagt planerne fra de fire sammenlagte kommuner og amtet, så der skabes et fælles administrationsgrundlag. På vandindvindnings- og grundvandsområdet afventes de statslige vandplaner, som vil udstikke retningslinier på disse områder. Vandplanerne forventes udsendt til kommunerne ved udgangen af 2009. Råstofområdet administreres gennem råstofplanen som udarbejdes af Region Sjælland.

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune