Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
- 4.1 De regionale forbindelser
- 4.2 Den kollektive transport i øvrigt
- 4.3 Kommunale veje og stier m.v.
- 4.4 Havne
- 4.5 Lystbådehavne
- 4.6 Flyvepladser
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 4. Trafik 4.5 Lystbådehavne4.5 Lystbådehavne

Lystbådehavnene i Slagelse Kommune er afgørende støttepunkter for turisme og rekreative oplevelsesmuligheder. Dette afsnit beskriver rammerne og ønskerne for lystbådehavnene.

Mål

Byrådet vil:

  • Arbejde for et Maritimt Knudepunkt omkring lystbådehavnene Bisserup, Agersø, Omø, Skælskør og Korsør
  • arbejde for at lystbådehavnene udvikles til attraktive mål for lystsejlere og turister iøvrigt.

 Retningslinjer

4.5.1 Der kan kun ske nyanlæg og udvidelse af eksisterende lystbådehavne i Bisserup og Agersø.

4.5.2 Nyanlæg og udvidelser i kystvande skal ske under hensyn til lystbådehavnenes placering i naturbeskyttede områder.

 

Redegørelse

Slagelse Kommune har fine havnefaciliteter til lystsejlerne med specielt de gamle købstæder Korsør og Skælskør som særlige bynære støttepunkter samt Bisserup, Omø og Agersø som de mere naturskønne lystbådehavne. Slagelse Kommune ønsker at udvikle disse havne til et maritimt Knudepunkt der kan understøtte livet i lystbådehavnene.
Specielt for Skælskør ønskes det, at styrke byens rekreative profil. Derfor vil der fremover alene kunne gives tilladelse til rekreative havneaktiviteter.

Lystbådehavnene ligger overvejende i kystområder med skærpet målsætning på grund af store natur og kulturværdier.
 

Lystbådehavn Antal eksisterende pladser Ramme i alt
Bisserup 45 80
Agersø           80 150
Omø              110 110
Skælskør        270 270
Korsør            450 450

 

 

 

 

 

 

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune