Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
- 4.1 De regionale forbindelser
- 4.2 Den kollektive transport i øvrigt
- 4.3 Kommunale veje og stier m.v.
- 4.4 Havne
- 4.5 Lystbådehavne
- 4.6 Flyvepladser
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 4. Trafik 4.6 Flyvepladser4.6 Flyvepladser

 

 

Mål

 

Byrådet vil:

  • Sikre arealudlæg til almene flyvepladser, der kan sikre egnens behov for erhvervsmæssig og transportrelateret privat flyvning.

  

 

Retningslinje

 

4.6.1 Der kan ikke etableres flyvepladser i beskyttelsesområde og større uforstyrrede landskaber

  

Redegørelse

Almen flyvning er motorflyvning med fly mellem 170 kg og 7.500 kg. Der flyves almen flyvning fra følgende flyveplads: Ormeslev Flyveplads.

 

Begrebet almen flyvning dækker de af statens luftfartsvæsen definerede kategorier: erhvervsflyvning (taxiflyvning), rundflyvning, landingsøvelser samt privatflyvning (hvor også piloten/ejeren har et transportbehov enten erhvervsmæssigt eller privat).

 

Byrådet ønsker at sikre, at der er flyvepladser, der kan dække egnens behov for almen flyvning, og at der i flyvepladsers støjkonsekvensområde ikke inddrages arealer til støjfølsom arealanvendelse.

 

Herudover kan der findes en række landingsbaner, der alene benyttes af ejeren. Disse landingsbaner kræver landzonetilladelse men ikke miljøgodkendelse, det miljømæssige tilsyn ligger hos Slagelse Kommune.

 

Der henvises i øvrigt til:

Afsnit om støjende fritidsanlæg

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune