Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
- 5.1 Vindmøller
- 5.2 Kraftværker varme/el
- 5.3 Regionale ledningsanlæg
- 5.4 Affald
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 5. Tekniske anlæg 5.2 Kraftværker varme/el5.2 Kraftværker varme/el

Den kollektive energiforsyning i Slagelse Kommune er baseret på naturgas og fjernvarme. SK forsyning A/S varmeforsyner dele af Slagelse, Korsør samt Dalmose og Flakkebjerg, derudover er Dong Energy A/S varmeleverandør til dele af Slagelse samt Skælskør. Elforsyningen i Slagelse Kommune varetages af SK Forsyning A/S f.sv.a. Korsør og omegn samt dele af Slagelse og omegn. Derudover dækkes elforsyningen i dele af Slagelse samt Skælskør og kommunens landområder af SEAS-NVE. En udbygning af kommunens infrastruktur til energiforsyning skal ske under størst mulig hensyn til landskabet, de kulturhistoriske værdier, og med færrest mulige miljøgener, visuelt, forureningsmæssigt og støjmæssigt.

 

Mål

Byrådet vil

  • sikre at en udbygning af kommunens infrastruktur til energiforsyning, sker under størst mulig hensyn til landskabet, de kulturhistoriske værdier, og med færrest mulige miljøgener.
 

Retningslinjer

5.2.1 Ved udvidelse eller nyudlæg af arealer til energiforsyningsanlæg skal dette ske under størst mulig hensyntagen til landskab, kulturhistoriske værdier og med færrest mulige miljøgener herunder visuelle, forureningsmæssige og støjmæssige gener.

Redegørelse

I Slagelse Kommune er der følgende Kraftvarmeværker: Slagelse Kraftvarme, Korsør Kraftvarme og Hashøj Kraftvarme. Derudover ligger kraftværket Stigsnæsværket i kommunen. Følgende byer forsynes delvist med kraftvarme: Slagelse, Korsør samt Dalmose og Flakkebjerg.

 

Byrådet vil samle og revidere de nuværende varmeforsyningsplaner i den kommende kommuneplanperiode. Varmeforsyningsplanen udarbejdes som en sektorplan.

 

Uddybning af retningslinjerne

I forbindelse med udvidelse af eksisterende kraftvarmeanlæg eller udlæg af nye arealer til etablering af kraftvarmeanlæg, skal der tages størst mulig hensyn til landskabs- og kulturhistoriske værdier. Udvidelser af- og nyudlæg til kraftvarmeværker skal ske så færrest mulige miljøgener tilstræbes, herunder visuelle-, forureningsmæssige- og støjmæssige gener.

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune