Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
- 8.1 Besøgsområder
- 8.2 Kolonihaver
- 8.3 Vandrerhjem
- 8.4 Naturskoler
- 8.5 Hoteller
- 8.6 Campingpladser
- 8.7 Golfbaner
- 8.8 Regionale stier
- 8.9 Parker
- 8.10 Støjende fritidsanlæg
- 8.11 Forlystelsesanlæg
- 8.12 Landboturisme
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 8. Arealer til fritidsformålArealer til fritidsformål

Dette afsnit af kommuneplanens retningslinjer handler om rammerne for den rekreative og turistmæssige udvikling i kommunen. Retningslinjerne fastlægger bl.a. rammer for etablering og udvidelse af hoteller, campingpladser og lystbådehavne. Afsnittet indeholder desuden en udpegning af besøgsområder og et rekreativt stinet samt retningslinjer for støjende fritidsanlæg.

 

Retningslinjerne i dette afsnit skal bidrage til at:

  • fremme befolkningens og turisternes muligheder for landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske oplevelser,
  • medvirke til, at turismen i Kommunen udvikles på et bæredygtigt grundlag i forhold til natur og miljø, således at den bidrager til at bevare og udvikle lokalsamfundene som aktive velfungerende samfund,
  • sikre, at friluftslivets anvendelse af naturen som hovedregel underordnes hensynet til beskyttelse af plante- og dyrelivet samt kulturminderne,
  • sikre, at udviklingen af turismen i Kommunen så vidt muligt tager udgangspunkt i eksisterende anlæg,
  • sikre, at nye anlæg for turismen så vidt muligt placeres i tilknytning til byområder og sommerhusområder til gensidig gavn for turisterne og lokalbefolkningen,
  • medvirke til at sikre og udbygge offentlighedens adgang til strandene,
  • fremme nye turistattraktioner og udflugtsmål, der tager udgangspunkt i Kommunens natur- og kulturværdier, og
  • styre udviklingen i antal og placering af støjende fritidsanlæg til sport og konkurrence i form af knallertbaner, motocrossbaner, go-kartbaner, fritidsflyvepladser og skydebaner.

Retningslinjerne om arealer til fritidsformål er fastsat i medfør af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 9 og 13 samt § 11f.

 

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune