Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
- 8.1 Besøgsområder
- 8.2 Kolonihaver
- 8.3 Vandrerhjem
- 8.4 Naturskoler
- 8.5 Hoteller
- 8.6 Campingpladser
- 8.7 Golfbaner
- 8.8 Regionale stier
- 8.9 Parker
- 8.10 Støjende fritidsanlæg
- 8.11 Forlystelsesanlæg
- 8.12 Landboturisme
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 8. Arealer til fritidsformål 8.12 Landboturisme8.12 Landboturisme

Kommunen ønsker et varieret overnatningsudbud som imødekommer både lokale og turisters behov for overnatning i det fri såvel som under tag. Kommunen vil løbende følge udviklingen og behovet for overnatningstilbud.

 

Mål

Byrådet vil:

  • sikre, at udviklingen af turismen i kommunen tager udgangspunkt i eksisterende anlæg

Retningslinjer

8.12.1 Ferielejligheder/værelser: Der kan, på baggrund af en konkret vurdering og under hensyntagen til beskyttelsesmæssige og planlægningsmæssige interesser, indrettes op til 10 ferielejligheder/værelser til udlejning i tiloversblevne driftsbygninger på nuværende eller tidligere landbrugsejendomme, forudsat ejeren bor på ejendommen.

8.12.2 Nybyggeri: Der kan ikke forventes tilladelse til opførelse af ny bebyggelse til landboturisme. 

Redegørelse

Ved landboturisme eller bondegårdsferie forstås kortvarig udlejning af ferielejligheder/værelser på landbrugsejendomme eller beboelsesejendomme.
Denne overnatningsform er et alternativ til sommerhusudlejning, hoteller, vandrerhjem og campingpladser. Landboturisme kan etableres overalt i kommunen. Fra et turistmæssigt synspunkt kan det være hensigtsmæssigt med overnatningstilbud, der ligger uden for de store turistområder, og som giver bedre kontaktmuligheder mellem turister og fastboende end de traditionelle ferieformer.
Ferielejligheder i landzone kan etableres i tiloversblevne driftsbygninger på nuværende eller tidligere landbrugsejendomme, hvis ejeren bor på ejendommen, og hvis anvendelsen i øvrigt holdes inden for sommerhuslovens bestemmelser, som administreres af Skov- og Naturstyrelsen.
Landboturisme har ikke hidtil givet anledning til landskabelige problemer.

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune