Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
- 8.1 Besøgsområder
- 8.2 Kolonihaver
- 8.3 Vandrerhjem
- 8.4 Naturskoler
- 8.5 Hoteller
- 8.6 Campingpladser
- 8.7 Golfbaner
- 8.8 Regionale stier
- 8.9 Parker
- 8.10 Støjende fritidsanlæg
- 8.11 Forlystelsesanlæg
- 8.12 Landboturisme
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 8. Arealer til fritidsformål 8.2 Kolonihaver8.2 Kolonihaver

Vedtagelsen af kolonihaveloven i 2001 og den samtidige ændring af planloven, der pålagde kommunerne at planlægge for kolonihaveområdet, er udtryk for en overordnet interesse i, at kolonihaver fortsat skal være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden. Kolonihaver er meget efterspurgte og mange står på venteliste til en kolonihave.

 

Mål

Byrådet vil:

  • Kolonihaveområdet skal fortsat være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden.

 

Retningslinjer

8.2.1 Der skal udlægges kolonihaver, som dækker de lokale behov i de tre købstæder: Slagelse, Korsør og Skælskør.

8.2.2 Udlæg til kolonihaver skal så vidt muligt lægges bynært og være tilgængelige via den kollektive trafik.

8.2.3 Ved udlæg til kolonihaver skal det lokale behov afdækkes, så det sikres, at arealudlæg og behov matches. 

Redegørelse 

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til fritidsformål herunder kolonihaver og andre rekreative områder (statslige mål og krav, kap. 3.09) (planlovens §11a, stk. 1, nr. 9).
Byrådet skal tilvejebringe rammer for indholdet af lokalplaner, som sikrer, at der er udlagt bynære arealer til kolonihaver i et antal og med en placering, der er i overensstemmelse med bebyggelsesforholdene og mulighederne for at udlægge kolonihaver i kommunen (statslige mål og krav (kap. 3.09), (planlovens § 11 c).
Det internationale kolonihaveforbund "Grüne Internationale" har som ønske og mål en kolonihavedækningsgrad på 10 % af antallet af etageboliger. Dette kan anvendes som et pejlemærke, men mere realistisk er det dog at planlægge ved at fastlægge lokale mål baseret på lokale behov.

 

Tilbud om kolonihaver opfylder de politiske mål for Slagelse Kommunes Park- og Naturpolitik, Sundhedspolitik og Fritidspolitik, hvorfor antallet af kolonihaver bevares eller øges i takt med borgernes efterspørgsel.

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse KommuneKildemateriale:
Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2009

Bekendtgørelse af lov om kolonihaver

Park- og Naturpolitik for Slagelse Kommune