Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
- 8.1 Besøgsområder
- 8.2 Kolonihaver
- 8.3 Vandrerhjem
- 8.4 Naturskoler
- 8.5 Hoteller
- 8.6 Campingpladser
- 8.7 Golfbaner
- 8.8 Regionale stier
- 8.9 Parker
- 8.10 Støjende fritidsanlæg
- 8.11 Forlystelsesanlæg
- 8.12 Landboturisme
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

Retningslinjer 8. Arealer til fritidsformål 8.3 Vandrerhjem8.3 Vandrerhjem

Vandrerhjem er en del af kommunens mange ferie- og fritidsanlæg som indgår i kommunens sammenhængende turistpolitik. Der skal være sammenhæng mellem den ønskede turistudvikling og planlægning for enkelte ferie- og fritidsanlæg. Vandrerhjem er gode alternativer til overnatningstilbudene på campingpladser eller hoteller, når befolkningen og turister kommer for at opleve Vestsjællands mange naturområder.

 

Mål

Byrådet vil:

  • styrke helårsturismen ved at brede aktiviteter og tilbud ud over en større del af året
  • fastholde den mangfoldighed i overnatningsfaciliteterne som kommunen rummer, så befolkningen og udenlandske turister har gode og varierende muligheder for at besøge og opleve Vestsjælland

 

 

Retningslinjer

8.3.1 Vandrerhjem kan etableres i byzone, byudviklingsområde samt i sommerhusområde. Det forudsættes, at placeringen er i overensstemmelse med intentionerne i planlovens kystbestemmelser, og at det dokumenteres, at naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og friluftsmæssige interesser ikke tilsidesættes, samt at adgangsforhold og nabohensyn mv. kan løses på en tilfredsstillende måde. Vandrerhjem kan dog også etableres i eksisterende bygninger i det åbne land, såfremt de beskyttelsesmæssige og planlægningsmæssige forhold ikke taler imod dette.

8.3.2 Uden for de i punkt 1 nævnte områder kan vandrerhjem kun etableres i anlægsområder udlagt til vandrerhjem.

Redegørelse

Vandrerhjem kan defineres som overnatningssteder etableret under Landsforeningen DANHOTEL Danmarks Vandrerhjem, eller som overnatningssteder etableret af kommuner eller organisationer, der drives efter tilsvarende retningslinjer. Kommunen ønsker ikke at åbne for nyopførelse af vandrerhjem i det åbne land. derimod kan der etableres vandrerhjem i eksisterende bygninger i alle områdetyper, hvis beskyttelsesinteresser ikke hindrer det.

 

Vandrerhjem

 

Delområde

 

Ramme

 

Eksisterende
sengepladser

Rastkapacitet

 

Svenstrupgård feriecenter og vandrerhjem 2 121 121 0
Slagelse vandrerhjem 4 125 125 0
Skælskør vandrerhjem 2 112 112 0
Samlet ramme   358 358 0

 

Lovgrundlag

Retningslinjer om vandrerhjem er fastsat i medfør af planlovens § 5a, stk.1 og § 5b (Kystzonebestemmelser)

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse KommunePlanlovens § 5a, stk1 og § 5b