Slagelse kommune
  Udskriv siden     A-Å indeks     Sitemap  
1. Byudvikling og sommerhusområder
2. Områder til forskellige byformål
3. Detailhandel
4. Trafik
5. Tekniske anlæg
6. VVM-anlæg
7. Miljø og Landbrug
8. Arealer til fritidsformål
9. Landområder
10. Kulturhistorie
11. Byggeri og anlæg i landzone
12. Natur
13. Øvrige interesser
 
Om dette websted

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk
Forside Hovedstruktur Retningslinjer Rammebestemmelser Kommuneplantillæg

RetningslinjerRetningslinjer
Retningslinjerne er kommunens samlede regelsæt for regulering og beskyttelse af miljøet, det åbne land og vådområderne. En stor del af bestemmelserne stammer fra regionplanen, Vestsjællands Amt, som indtil gennemførelse af kommunalreformen regulerede størsteparten af disse ansvarsområder.

Retningslinjerne omfatter for eksempel beskyttelsesområder, områder til fritidsformål, åer og kystvande, større tekniske anlæg, trafikale anlæg, kulturmiljøer m.v.